Phước Nhơn: Mở rộng cơ sở thờ tự đáp ứng sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương

(NTO) Ngày 3-7, đồng bào Chăm khu dân cư Phước Nhơn (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) tổ chức khánh thành phần xây mới chùa Bà ni.

Theo nguyện vọng của người dân trong 3 thôn Phước Nhơn 1,2,3 cần mở rộng thêm ngôi chùa để đáp ứng điều kiện sinh hoạt, thờ cúng của bà con, Ban hỗ trợ tôn giáo Bà Ni Phước Nhơn đã kêu gọi các nhà hảo tâm, đóng góp để mở rộng thêm ngôi chùa. Ngôi chùa được mở rộng thêm với diện tích 180 m2 gồm 2 phần: phần dưới là đường đi và nơi để xe; phần trên làm nơi sinh hoạt của tín đồ. Kinh phí đầu tư hơn 450 triệu đồng do gia đình ông Tài Năng Thổ tài trợ xây dựng. Ngôi chùa được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương. 

Phần Chùa vừa mới mở rộng và xây mới, kinh phí hoàn toàn do người dân đóng góp.

Trước đó, khu dân cư Phước Nhơn cũng đã tổ chức khánh thành sân vận động đưa vào sử dụng phục vụ trong dịp Ramưwan, kinh phí xây dựng do nhân dân đóng góp.