Huy động 2.000 tỷ đồng kiên cố hóa kênh mương

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến đối với đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong đó có việc tăng thêm 2.000 tỷ đồng cho Chương trình kiên cố hóa kênh mương.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động vốn trên theo quy định. Ngân sách nhà nước sẽ cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trường hợp không huy động được, Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo cụ thể với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

Được biết, cuối năm 2011, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý nâng mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn từ năm 2012-2015 lên 3.000 tỷ đồng/năm.

Nguồn Chinhphu.vn