Sản xuất muối trải bạt: Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao

Mô hình sản xuất muối trải bạt của Tổ hợp tác Hiệp Phát tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải đạt hiệu quả kinh tế cao..

 Tổ hợp tác xã Hiệp Phát xã Tri Hải, Ninh Hải đang thu hoạch muối

Năm 2000 tổ hợp tác góp vốn làm ăn tập thể theo khả năng của từng hộ, vì vốn ít, sản xuất muối bình thường nên nguồn thu không cao. Năm 2010 Tổ hợp tác xã Hiệp Phát với 8 thành viên tham gia góp hơn 4 tỉ đồng để sản xuất 8 ha muối trải bạt. Với mô hình này thời gian kết tinh muối nhanh hơn ( từ 6 đến 7 ngày), ít tốn công thu hoạch, muối sạch ít lẫn tạp chất nên được người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tiêu thụ mạnh. Từ đầu năm đến nay tổ hợp thu được 3.000 tấn muối, trừ chi phí sản xuất còn lãi gần 1,5 tỉ đồng. Tổ hợp đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, với thu nhập trung bình  120.000 đồng/ngày