Phước Trung: Khô hạn, gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng

(NTO) Theo ông Ngô Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Phước Trung, do nắng hạn kéo dài, một số vùng không chủ động nước tưới, nhiều diện tích lúa và hoa màu vụ hè-thu bị thiệt hại nặng. Hiện toàn xã có trên 300 ha cây trồng gồm: lúa, đậu ván, bắp, đậu xanh đã xuống giống từ hơn 1 tháng nay nhưng do không có nước nên bị chết khô, chậm phát triển, một số không có khả năng cho thu hoạch. Riêng cây đậu xanh thiệt hại trên 20 ha (chiếm khoảng 70%). Trước tình hình khô hạn hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo các địa phương không xuống giống những diện tích không chủ động nước, để hạn chế thiệt hại, nhất là khu Đồng Dày (200 ha) phải chờ có nước mới sản xuất; cử cán bộ xuống địa bàn, thống kê thiệt hại để có cơ sở kiến nghị hỗ trợ cho người dân.