Dự kiến khoảng cách tối đa giữa 2 điểm dừng xe buýt ngoài nội thành là 2km

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Khoảng cách tối đa giữa hai điểm dừng, đón trả khách ở ngoại thành là 2km. Ảnh minh họa

Trước đây, Nghị định số 91/2009/NĐ-CP quy định “Cự ly tuyến xe buýt không quá 60 km”. Biểu đồ vận hành: tần suất tối đa là 30 phút/lượt đối với các tuyến trong nội thành, nội thị; 45 phút/lượt đối với các tuyến khác; Khoảng cách tối đa giữa 2 điểm dừng đón, trả khách liền kề trong nội thành, nội thị là 700 m, ngoài nội thành, nội thị là 3.000 m.

Trong dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Giao thông vận tải đề xuất sửa đổi quy định về biểu đồ vận hành và khoảng cách tối đa giữa 2 điểm dừng đón trả khách như sau: Biểu đồ vận hành, tần suất tối thiểu là 30 phút/lượt đối với các tuyến trong nội thành, nội thị; 45 phút/lượt đối với các tuyến khác; khoảng cách tối đa giữa 2 điểm dừng đón, trả khách liền kề trong nội thành, nội thị là 700 m, ngoài nội thành, nội thị là 2.000 m.

Doanh nghiệp kinh doanh taxi phải có 10 xe trở lên

Đối với điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, dự thảo đề xuất bổ sung quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở lên phải có số lượng phương tiện tham gia kinh doanh tối thiểu 10 xe đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tại các thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh đồng bằng, trung du; và tối thiểu 5 xe trở lên đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tại các tỉnh khác.

Về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, dự thảo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi phải có tối thiểu 10 xe taxi, có trung tâm điều hành, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe. 

Nguồn www.chinhphu.vn