Khai hải quan điện tử sẽ được ưu tiên kiểm tra thực tế trước so với đăng ký hồ sơ bằng giấy

Người khai hải quan điện tử được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy khi cơ quan Hải quan xác định phải kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Khai hải quan điện tử được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp
đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy. Ảnh minh họa

Đó là quy định được nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh vừa được Bộ Tài chính công bố.

Khai hải quan điện tử được ưu tiên thực hiện trước

Cụ thể, dự thảo nêu rõ: Người khai hải quan điện tử được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy khi cơ quan Hải quan xác định phải kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đồng thời, người khai hải quan điện tử còn được thực hiện khai hải quan điện tử 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và nhận thông tin phản hồi của cơ quan Hải quan trực tiếp qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Bên cạnh đó, người khai hải quan còn được lựa chọn hình thức nộp lệ phí làm thủ tục hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng; đồng thời, cũng được cơ quan Hải quan cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan Hải quan

Ngoài ra, dự thảo còn quy định người khai hải quan điện tử phải thực hiện việc lưu giữ chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cung cấp các chứng từ điện tử có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền.

Trong trường hợp pháp luật quy định phải nộp chứng từ, tài liệu dưới dạng giấy cho cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải ký tên, đóng dấu vào các chứng từ, tài liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các chứng từ, tài liệu đó.

Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan Hải quan. Trong giai đoạn chưa có chữ ký số, được sử dụng tài khoản truy nhập Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử… 

Nguồn www.chinhphu.vn