Thông báo thuê trụ sở làm việc

Ban Xây dựng năng lực và Quản lý Dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và Cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận thông báo nhu cầu thuê trụ sở làm việc như sau:

1. Cấp, hạng: Nhà cấp 3;

2. Tiêu chuẩn: Đảm bảo các hoạt động công việc thuận tiện và sức khỏe cho cán bộ, nhân viên làm việc;

3. Vị trí: Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

4. Diện tích: Khoảng 437 m2;

5. Mục đích thuê: Trụ sở làm việc;

6. Thời hạn thuê: 03 năm;

7. Giá thuê: Dự kiến giá thuê 20.000.000 đồng/tháng trở xuống;

8. Phương thức thanh toán: Thanh toán hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ gửi về Ban dựng năng lực và Quản lý Dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và Cung cấp dịch vụ công; địa chỉ: 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; fax: 0683.832925. Thời gian chậm nhất nhận hồ sơ ngày 31/3/2012.