Ban Xây dựng Năng lực và Quản lý dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự cán bộ văn phòng

(NTO) Ban Xây dựng Năng lực và Quản lý dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận cần tuyển nhân sự cán bộ văn phòng.

1. Địa điểm công tác: Tỉnh Ninh Thuận;

2. Thời gian: 02 năm hoặc có thể kéo dài thêm;

3. Chế độ: Hưởng lương cao theo quy định của Nhà tài trợ;

4. Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ hoặc ngành Hành chính – Văn phòng, có kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính. Ưu tiên người có kinh nghiệm về hành chính văn phòng, giao tiếp và ứng xử tốt, có kỹ năng làm việc theo nhóm. Trình độ tiếng Anh và kỹ năng sử dụng máy tính là điều kiện thiết yếu.

Mọi liên hệ gửi về: Ban Xây dựng năng lực và Quản lý dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận, số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; điện thoại: 068. 3826 984, email: thao.nguyenthinguyen@nguonnuoc.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 30/02/2012.