Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2011

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số viên chức cần tuyển năm 2011: 31 người (30 người thuộc ngạch Y tế và 01 người ngạch nhân viên văn phòng).

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

3. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng:

Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi; có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức theo quy định; có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để đảm nhận công việc; hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ tuyển dụng:

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức, sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh; bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) theo yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch đăng ký dự tuyển; bảng điểm học tập có điểm trung bình toàn khóa học và các giấy tờ ưu tiên khác.

5. Thời gian nhận hồ sơ:

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2012.

6. Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (Đường tỉnh lộ 740, khu phố Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).