Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2011

1. Nhu cầu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu:

- Cao đẳng thư ký văn phòng : 01 chỉ tiêu

- Y sĩ đa khoa : 03 chỉ tiêu

- Điều dưỡng trung cấp : 07 chỉ tiêu

- Hộ sinh trung cấp : 05 chỉ tiêu

- Trung cấp dược : 03 chỉ tiêu

2. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển do Trung tâm Y tế Ninh Sơn phát hành.

Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2012 (Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần).

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính-Trung tâm Y tế Ninh Sơn, Q.Lộ 27, thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Trung tâm Y tế; ĐT: 0682.468050