Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Bác Ái năm 2011

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-SYT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê duyệt nhu cầu tuyển viên chức y tế của Trung tâm Y tế Bác Ái năm 2011.

Trung tâm Y tế Bác Ái cần tuyển dụng 19 viên chức thuộc ngạch Y tế, cụ thể như sau:

- 06 Y sĩ đa khoa;

- 09 Trung cấp nữ hộ sinh;

- 02 Trung cấp điều dưỡng;

- 01 Trung cấp KTV xét nghiệm tổng hợp;

- 01 Trung cấp Dược.

Thông báo, quy định tiêu chí và nhu cầu xét tuyển được niêm yết tại Trung tâm Y tế Bác Ái, để nhân dân trong tỉnh được biết và những người có đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển.

* Ưu tiên: Đã được hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế tại Trung tâm Y tế Bác Ái năm 2011.