Trung tâm Y tế thành phố PR - TC: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2011

1. Nhu cầu và số lượng viên chức cần tuyển: Tổng số viên chức cần tuyển trong năm 2011: 28 người thuộc Ngạch Y tế

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hệ đào tạo:

Đối tượng dự tuyển vào các ngạch Y tế, phải có văn bằng chứng chỉ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

3. Đối tượng, điều kiện xét tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Ninh Thuận.

- Tuổi đời từ 18 đến dưới 45 tuổi. Có đủ các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức theo qui định, có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để đảm nhận công việc; có hồ sơ hợp lệ theo nhu cầu tuyển dụng của Trung tâm Y tế.

4. Hồ sơ xét tuyển: Theo mẫu thống nhất tại Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

5. Thời gian bán và nhận hồ sơ:

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2012.

6. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tân Y tế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; địa chỉ: 364 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Mọi chi tiết cụ thể xin xem thông báo tại khu hành chính Trung tâm Y tế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm theo địa chỉ trên.