37 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình văn hóa

(NTO) Đến nay, tỉnh ta đã huy động được 37 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 14,5 tỷ đồng) để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao. Gồm: 8 nhà văn hóa Chăm; nhà trưng bày gốm Bàu Trúc; dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; 1 trung tâm văn hóa xã; xe thông tin huyện và trang thiết bị văn hóa, thông tin cho các trung tâm văn hóa thông tin-truyền thanh các xã, thị trấn; các thôn, khu phố văn hóa. Các công trình xây dựng ngày càng phát huy tính năng tác dụng phục vụ tốt cho phong trào ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.