THUẬN NAM - PHAN RANG-THÁP CHÀM

Phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”

Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS” ( 1-12-2011), ngày 25-11, tại UBND xã Phước Minh, UBND huyện Thuận Nam phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” trên địa bàn huyện.

(NTO) Với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm HIV/AIDS”, lãnh đạo UBND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ và nhân dân đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của ma túy, mại dâm và các biện pháp phòng ngừa căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ngăn chặn, truy quét không để phát sinh tội phạm ma túy, mại dâm trên địa bàn và có thái độ, hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS; tạo điều kiện cho họ hòa nhập với gia đình, cộng đồng và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện.

• Ngày 27-11, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2011.

Ảnh: Diễm My

Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố cùng cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục rộng rãi đến từng người dân, nhất là thanh-thiếu niên và nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi đúng về phòng, chống HIV/AIDS…

Sau lễ phát động, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố đã diễu hành trên các tuyến đường trung tâm, tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”.