Điện hạt nhân Ninh Thuận: Nga tài trợ lập hồ sơ

Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Liên danh tư vấn đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 21.11, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Liên danh tư vấn- gồm Công ty cổ phần mở “E4 Group” – Liên bang Nga, Công ty cổ phần mở “Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế Kiev “Energoproject” (JSC KIEP) và Công ty “Energo Project Technology” (LLC EPT), đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 của Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận trong vòng 18 tháng.

Chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn này do Chính phủ Liên bang Nga tài trợ.

 

Nguồn Dân Việt