Kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban ATGT quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng thời, hướng dẫn Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các địa phương hoặc tại các đầu mối giao thông quan trọng.

Về tổ chức của Ủy ban, Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia là Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải là Phó Chủ tịch thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch chuyên trách sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Quốc phòng, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ủy viên Ủy ban.

Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên trước Chủ tịch Ủy ban.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Kiện toàn Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban ATGT tỉnh) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ban ATGT tỉnh có nhiệm vụ đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; chủ trương thành lập Ban ATGT tại quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh có tình hình trật tự ATGT phức tạp để phối hợp có hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Ban ATGT tỉnh còn có nhiệm vụ báo cáo khẩn cấp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban ATGT Quốc gia về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Trưởng Ban ATGT; Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ủy viên Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của địa phương. Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban ATGT tỉnh.

Nguồn www.chinhphu.vn