Kiện toàn Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải ký quyết định kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo là ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

12 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Ngô Đức Thịnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải là ông Trần Quốc Việt, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải.

Nguồn www.chinhphu.vn