Cho phép một số ngân hàng bán vàng

Một số ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép chuyển đổi một phần số vàng huy động và giữ hộ tồn quỹ (vàng tồn quỹ) thành tiền để bổ sung nguồn cung vàng trên thị trường trong nước.

Đây là nội dung quan trọng trong Thông tư 32 được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 6/10. Thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11 ngày 29/4 của Ngân hàng Nhà nước quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành Thông tư 32 nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Đồng thời, các ngân hàng này sẽ được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng.

Thông tư 32 cũng quy định các điều khoản chặt chẽ để bảo đảm việc mở và sử dụng tài khoản vàng ở nước ngoài chỉ nhằm mục đích bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng cho các ngân hàng thương mại.

Với việc áp dụng cơ chế mới, kỳ vọng rằng mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp. Đồng thời, hạn chế các tác động bất lợi của việc biến động giá vàng đối với thị trường ngoại tệ.

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trước đó, sáng ngày 6/10, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép DongA Bank, ACB, Techcombank, Eximbank và Sacombank cùng với SJC bán vàng bình ổn giá.

Nguồn www.chinhphu.vn