Thủ tướng quyết định điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 1768/QĐ-TTg điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin).

Theo Quyết định này, đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ được cử làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, thay đồng chí Nguyễn Sinh Hùng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định điều chỉnh 6 thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin như sau:

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh, thay đồng chí Hồ Nghĩa Dũng.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tài chính, thay đồng chí Vũ Văn Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm Ủy viên, thay đồng chí Nguyễn Văn Giàu.

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Ủy viên, thay đồng chí Nguyễn Văn Hưởng.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Ủy viên, thay đồng chí Nguyễn Bắc Son.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, làm Ủy viên, thay đồng chí Võ Đức Huy.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin được thành lập theo Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 13/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh của Vinashin.
Nguồn www.chinhphu.vn