Tặng Sổ tay công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 7-10, Sở Tư pháp tổ chức lể trao tặng Sổ tay công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ((BT-HT-TĐC) khi nhà nước thu hồi đất cho lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đại diện một số đơn vị liên quan. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

(NTO) Sổ tay công tác về BT-HT-TĐC khi nhà nước thu hồi đất được Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh biên soạn và phát hành 1.000 cuốn. Sổ tay được biên soạn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho những người làm công tác bồi thường và các đối tượng được thụ hưởng chính sách bồi thường khi được Nhà nước thu hồi đất. Sổ tay công tác về BT-HT-TĐC được phổ biến rộng rãi trong nhân dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BT-HT-TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. Qua đó góp phần bảo đảm trật tự, trị an tỉnh nhà và tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Sổ  tay công tác về BT-HT-TĐC
cho đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí  Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ biên tập và các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn và phát hành Sổ tay công tác về BT- HT- TĐC.  Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có kế hoạch sử dụng, phân phối sổ tay đến đúng địa điểm, đúng đối tượng. Mỗi cán bộ trực tiếp làm công tác BT- HT- TĐC trên địa bàn tỉnh phải có một sổ tay để làm tài liệu giải quyết đúng quy định của Nhà nước.