Khai trương văn phòng công chứng Lê Vi

Ngày 5-10, Văn phòng công chức Lê Vi tổ chức khai trương và đi vào hoạt động.

(NTO) Văn phòng công chứng Lê Vi được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-UBND, ngày 21-9-2008, của UBND tỉnh và Sở Tư pháp cấp giấy phép hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ , ngày 26-9-2011. Đây là văn phòng thứ hai được thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh ta. Qua đó thể hiện rõ hiệu quả của công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu công chứng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…. Với chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Công chứng, Văn phòng Công chứng Lê Vi thực hiện công chứng các loại giấy tờ, văn bản như: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử đất, hợp đồng bảo lãnh, giấy ủy quyền, di chúc và các hợp đồng giao dịch khác…

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giấy phép hoạt động cho đại diện Văn phòng Công chứng Lê Vi