Phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao, Tổng Công ty Điện lực miền Nam khuyến cáo bạn và gia đình của mình hãy nâng cao cảnh giác trong việc sử dụng điện thật an toàn để đảm bảo phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Nguồn Tổng Công ty Điện lực miền Nam