Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước khu vực tỉnh Ninh Thuận

Ông Nguyễn Sĩ Thoại, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, cho biết, tổng lượng mưa từ ngày 16-31/3 tại Ninh Thuận chủ yếu không mưa, tổng lượng mưa thiếu hụt từ 90 đến 100% so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ.

Cũng trong khoảng thời gian này, mực nước trên các sông suối khu vực tỉnh ít biến đổi và giảm chậm. Vùng hạ lưu ảnh hưởng chế độ vận hành của Đập hạ lưu Sông Dinh. Mực nước bình quân 10 ngày qua, trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thuỷ văn Tân Mỹ là 33,24m, ở mức thấp hơn TBNN; Tại Trạm Thuỷ văn Phan Rang là 0.72m, ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ.

Tình hình hồ chứa, đến 1/4/2024, tổng dung tích các hồ là 195,97/417,70 triệu m3 đạt 46,9 % DTTK; trong đó, hồ Ông Kinh, CK7 ở mức dung tích chết. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, tại trạm đo mặn Phước Mỹ, Tp Phan Rang-Tháp Chàm cách cửa biển 6.5km về phía thượng lưu, có độ mặn cao nhất 10/00.

Một góc Đập hạ lưu sông Dinh ở phường Tấn Tài (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) ngăn xâm nhập mặn. Ảnh: Văn Nỷ

Nhận định tình hình mưa, nguồn nước từ 1/4 đến 30/9/2024: trong tháng 4/2024, tổng lượng mưa thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 20-40%; trong tháng 5/2024 tổng lượng mưa thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-30%; từ tháng 6 đến tháng 9/2024, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng kỳ, riêng tháng 7/2024, ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10- 30%.

Tài nguyên nước mặt, từ ngày 1/4 đến tháng 5/2024 lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ; từ tháng 6 đến tháng 9/2024, lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 10-30% so với TNNN cùng kỳ.

Cảnh báo dòng chảy thấp nhất mùa cạn có khả năng xảy ra vào thời kỳ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước cục bộ tại các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam.

Có khả năng xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn cục bộ vào sâu trong sông từ 0.5 đến 1.5km; riêng sông Cái Phan Rang từ 4 đến 6km.