Bác Ái: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 3 năm 2024

Sáng ngày 8/7, Trung tâm Chính trị huyện Bác Ái tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 3 năm 2024 cho hơn 80 quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công.

Toàn cảnh Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 3 năm 2024 tại huyện Bác Ái.