Thí sinh thử đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống từ 6-10/7

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024, từ ngày 6/7 đến 10/7, Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển.

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào Hệ thống (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) thực hành đăng ký xét tuyển theo đúng quy trình và thời gian quy định.

Sau ngày 10/7, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng ký trên Hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18/7-30/7.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh và quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo; thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo (về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển) tại cổng thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Tất cả các nguyện vọng của thí sinh bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh phải khai báo, cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, lưu ý không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện để xét tuyển.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo ngành, chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đồng thời, thí sinh phải cung cấp các dữ liệu tương ứng với ngành, chương trình thí sinh đã đăng ký xét tuyển để các cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển. Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải trên Hệ thống khi thí sinh truy cập vào để đăng ký xét tuyển.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo, nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp Trung học Phổ thông) phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển. Nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.