Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa I năm 2024

Ngày 17/6, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa I năm 2024 cho 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản lý nhà nước; củng cố, phát triển một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngoài ra, các học viên đi nghiên cứu thực tế, làm bài kiểm tra, viết tiểu luận để hoàn thành chương trình khóa học.

 Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định phân công nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.