Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024

Ngày 14/6, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (TT) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động TT trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tại hội nghị, hơn 150 đại biểu được thông tin, phổ biến các chuyên đề về: Kỹ năng phối kết hợp thực hiện TGPL và triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 ngày 29/6/2018 về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động TT; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về công tác phối hợp trực TGPL trong điều tra hình sự; công tác phối hợp thực hiện TGPL của ngành Tòa án tại tỉnh Ninh Thuận. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ trong đội ngũ thực hiện nhiệm vụ TGPL trong hoạt TT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024.