Tin vắn

* Ngày 11/6, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2024 cho 46 đồng chí là quần chúng ưu tú trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

 Toàn cảnh lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2024. Ảnh: H.Trang

Qua đó, nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú trong LLVT tỉnh những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Trung tâm Chính trị huyện Ninh Phước tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Tham gia lớp học có 96 học viên là đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Ảnh: S.Ngọc

Qua học tập giúp học viên vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới.