Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 21/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024 và Kế hoạch 4909/KH-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội TĐQT các cấp trong LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024; ngày 14/6/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 164-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và các văn bản của Quân khu, của địa phương về thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác, từng mục tiêu, nội dung thi đua; nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ giao lưu các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền diễn biến, kết quả đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội.

Hình thức tuyên truyền, thông qua hội nghị cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử các ngành, các huyện, thành phố; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, panô, băng rôn (khẩu hiệu) trên các trục đường lớn, khu dân cư trung tâm thành phố, trung tâm các huyện. Tuyên truyền trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận; hệ thống truyền thanh các huyện, thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở.

Các chiến sĩ tham gia Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng. Ảnh: V.Nỷ

Thời gian tuyên truyền, từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024 (trước ngày 13/7/2024).

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, định hướng báo chí tuyên truyền về đại hội TĐQT các cấp và Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024. Theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông và các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh ở cơ sở đưa tin, tuyên truyền về đại hội; quản lý hoạt động báo chí tuyên truyền theo đúng chức năng của ngành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan thông qua băng rôn, áp phích, trang trí các tuyến đường, trục đường chính trong thời gian diễn ra đại hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng các chương trình nghệ thuật, tiểu phẩm... tuyên truyền về đại hội, tạo khí thế phấn khởi trước, trong và sau đại hội.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận, đoàn thể tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự cấp huyện, thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền về đại hội TĐQT các cấp, Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VIII qua hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử ở địa phương, đơn vị. Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời báo cáo tình hình về Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận bám sát nội dung hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024. Chú trọng xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tin, bài tuyên truyền phản ánh các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của LLVT tỉnh và các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội.

Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh khuyến khích, động viên hội viên, văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng đại hội. Lãnh đạo cơ quan báo chí nêu cao vai trò, trách nhiệm trong kiểm duyệt nội dung các sản phẩm báo chí và việc bình luận trên các nền tảng xã hội; tuyệt đối không xảy ra sai sót để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chú trọng công tác kiểm duyệt tin, bài, phóng sự trước khi đăng tải, phát sóng.