Ninh Phước: Tổng kết 10 năm thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 4/6, Đảng ủy Quân sự huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy- Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Phước phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện (PCTT&TKCN). Nâng cao năng lực, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN các phương án đề ra.

Lãnh đạo huyện Ninh Phước và các đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong thời gian tới, Đảng ủy- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Phước tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 689-NQ/QUTW về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn. Chủ động tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn; thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản Nhân dân, Nhà nước, doanh nghiệp. Tham mưu Huyện ủy- UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ xây dựng lực lượng tại chỗ, đầu tư mua sắm phương tiện phục tốt nhiệm vụ PCTT&TKCN; thường xuyên luyện tập nâng cao kỹ năng thực hiện hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra.