Hải đoàn 32 : Điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trong giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải đoàn 32 thực hiện hiệu quả; thực sự là động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Hải đoàn 32 quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh bao gồm cả quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Hải đoàn 32 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam. Đại tá Hoàng Ngọc Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 32, cho biết: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua, Hải đoàn đã hướng mạnh phong trào thi đua vào việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ CBCS, có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng nhận thức cho bộ đội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lãnh đạo Hải đoàn 32 thăm tặng quà gia đình chính sách tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thành công nổi bật của phong trào TĐQT trong Hải đoàn 32 giai đoạn 2019-2024 là sự phát triển toàn diện của đơn vị; là khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, lan tỏa sâu rộng trong các tập thể, cá nhân, tạo nên sức mạnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, Hải đoàn 32 triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức giáo dục, định hướng tư tưởng phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị; chăm lo, xây dựng cấp ủy, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức mạnh chiến đấu... Phong trào TĐQT góp phần thúc đẩy đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, tôn giáo, thiết thực củng cố mối đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bên cạnh đó, Hải đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác cảnh sát biển. Các phong trào thi đua tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện thể lực với xây dựng bản lĩnh, ý chí, niềm tin cho CBCS. Kết quả, nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, chính trị và chuyên ngành của các đối tượng đều bảo đảm đúng kế hoạch; diễn tập vòng tổng hợp hằng năm đều hoàn thành chỉ tiêu, định mức, đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Năm 2023, Hải đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, Hải đoàn đạt đơn vị quyết thắng... đây là kết quả minh chứng cho cả một giai đoạn thực hiện phong trào TĐQT của đơn vị.

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của Hải đoàn 32, được đơn vị quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; có bước phát triển mới cả diện rộng và chiều sâu; cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đơn vị đã chú trọng xác định các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ phấn đấu; quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác, trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... Kết hợp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với phát hiện, biểu dương, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Trong 5 năm qua, có nhiều điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 16 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 28 tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến; 103 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 327 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến (1 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua toàn quân, 9 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm trở lên). Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức thành công các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và một chuỗi các hoạt động an sinh xã hội cho các đối tượng là ngư dân nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, tạo ấn tượng và sức lan tỏa lớn.

Đại tá Hoàng Ngọc Thiện, cho biết thêm: Để phong trào TĐQT ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng các mô hình, điển hình tích cực, trong thời gian đến, đơn vị tiếp tục bám sát nghị quyết, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức thi đua; gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương trên địa bàn đóng quân. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, chỉ huy và đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, cách làm hay; khuyến khích đua, đuổi và vượt điển hình tiên tiến để tạo ra khí thế thi đua liên tục, không ngừng trong mỗi tập thể, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, bảo đảm kịp thời, khách quan, đúng người, đúng việc.