Ninh Sơn: Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2024-2029

Ngày 28/5, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2024-2029.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào TĐQT có bước chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua theo các mô hình được nhân rộng, việc làm, sáng kiến có hiệu quả. Kết quả 5 năm qua thực hiện phong trào TĐQT các đơn vị trong LLVT huyện Ninh Sơn đã được UBND tỉnh tặng 4 bằng khen; 67 lượt tập thể và hơn 148 lượt cá nhân được khen thưởng. Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT.

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT huyện giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, UBND huyện Ninh Sơn tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT huyện giai đoạn 2019-2024.