Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 24/5, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Trong 5 năm (2019 - 2024), phong trào TĐQT của LLVT huyện đã phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Các phong trào thi đua như: ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “LLVT huyện tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đạt nhiều kết quả. Qua thực hiện phong trào thi đua đã có 90 lượt tập thể và 180 lượt cá nhân được các cấp tặng giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2024 - 2029. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT trong LLVT huyện, nhất là đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, động viên tính tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các khâu đột phá và các hoạt động thi đua trọng điểm quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, UBND huyện Thuận Bắc tặng giấy khen cho 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024.