Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Bắc đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

Trong 5 năm qua (2019-2024) phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thuận Bắc đã phát triển rộng khắp, sôi nổi với các nội dung, hình thức phong phú, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vượt qua khó khăn, thử thách; ra sức thi đua hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Nguyễn Đức Nhì, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thuận Bắc, cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua, phát huy trí tuệ của tập thể, tính năng động, sáng tạo, tự giác, của CBCS LLVT huyện, thúc đẩy phong trào TĐQT trong những năm qua phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện năm 2024.

Đặc biệt, phong trào thi đua hướng trọng tâm vào xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; chú trọng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; nhờ đó kết quả kiểm tra chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi trở lên; 100% CBCS LLVT huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm về mọi mặt, trình độ, năng lực được nâng lên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc Ban CHQS các xã đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, có nguồn kế cận lâu dài. Đáng ghi nhận hơn, trong 5 năm qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, nâng cao các giải pháp trong giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Thông qua hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, nhiều sáng kiến, giải pháp đạt giải cao và được ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện. Song song đó, để thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ban CHQS huyện tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch bảo đảm hậu cần theo quy định. Thực hiện phong trào tăng gia sản xuất, CBCS chú trọng phát triển vườn rau xanh quanh bếp, chăm sóc vườn, mở rộng quy mô, đảm bảo bữa ăn đúng tiêu chuẩn, nâng cao đời sống sinh hoạt của bộ đội, nhờ đó quân số khỏe của đơn vị thường xuyên đạt trên 99,6%.

Hưởng ứng phong trào thi đua ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’ và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt sâu kỹ đến cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT huyện tham gia bằng những việc làm thiết thực như: Tham gia ngày công lao động xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, nạo vét, tu sửa các công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường nông thôn; giúp người dân cải tạo đất hoang, vườn tạp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật nâng cao thu nhập. Đồng thời, duy trì có hiệu quả chương trình “Xóa đói, giảm nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”...

Nhằm đưa phong trào TĐQT của LLVT huyện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc đề ra mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, động viên tính tự giác của mỗi CBCS vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm trên các lĩnh vực. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng ngày càng cao. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đúng đối tượng, đủ nội dung, phấn đấu 100% xã đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, chăm lo bảo đảm sức khỏe cho CBCS đạt từ 98,7% trở lên; thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông...