Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025

Năm 2024, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được các sở, ban, ngành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Nhờ đó, các địa phương trong tỉnh tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật NVQS, Luật Công an nhân dân (CAND), Luật Dân quân tự vệ chưa thường xuyên, tổ chức đăng ký NVQS, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, dân quân tự vệ tại địa bàn cấp xã có nơi chưa chặt chẽ. Việc thực hiện quy trình tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe NVQS còn sai sót qua giao quân còn loại trả bù đổi sau giao quân...; công tác tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức nhằm thu hút các em học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh vào các trường trong quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt chưa cao.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2025; ngày 20/5/2024, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 2181/KH-UBND về việc chuẩn bị thực lực và triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Buổi tập xếp nội vụ của các tân binh. Ảnh: CTV

Theo đó, về mốc thời gian, trong tháng 7 và 8/2024 cấp xã chỉ đạo thôn, khu phố tiến hành rà soát, đối chiếu, bổ sung lên danh sách thực lực ban đầu và tổ chức kiểm tra, thẩm định xong. Tháng 9 và 10/2024, cấp huyện tổ chức thẩm định danh sách thực lực cấp xã, hướng dẫn, kiểm tra và xét duyệt thực lực chính sách, chính trị hai cấp (xã, huyện). Trước ngày 31/10/2024, cấp huyện tổng hợp kết quả xét duyệt thực lực kèm theo các mẫu danh sách và đĩa CD gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh (qua Phòng Tham mưu). Từ ngày 1/11 đến 27/12/2024, tổ chức khám sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND cấp huyện. Trong tháng 11 và 12/2024, Đoàn kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của tỉnh sẽ đi kiểm tra cấp huyện (có thông báo sau). Dự kiến tuần 1 tháng 1/2025, tổ chức ký hiệp đồng giao, nhận quân với các đơn vị (có thông báo sau). Sau khi chốt quân số chính thức giữa Ban CHQS cấp huyện với các đơn vị nhận quân, đồng thời gửi biên bản và danh sách có chữ ký của hai đơn vị giao, nhận về Bộ CHQS tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Dự kiến trước ngày 21/1/2025 phát Lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Ngày giao quân thực hiện theo thời gian quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (có thông báo sau).

Để thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS đúng thành phần quy định tại Điều 36 Luật NVQS năm 2015; kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự theo đúng, đủ thành phần quy định; qua đó phát huy vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh hiệp đồng chặt chẽ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Trên cơ sở Luật NVQS; Luật CAND và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, quân khu, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng. Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, tiến hành phân bổ đầu mối đơn vị nhận quân theo chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác bảo đảm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ đạo cấp huyện tổ chức lễ giao, nhận quân theo đúng quy định. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2025 đạt chỉ tiêu trên giao và đúng quy định Luật NVQS, Luật CAND...

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền phổ biến Luật NVQS, Luật CAND, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành mình phối hợp triển khai tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.