Sở Tư pháp: Hội nghị phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Ngày 14/6, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 và các văn bản liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của 9 Luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)”; 11 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV và một số văn bản liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, địa phương trong tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật các tầng lớp nhân dân.