Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Khánh Hải

Ngày 13/6, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 4) cùng các đại biểu HĐND huyện Ninh Hải có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Khánh Hải.

Tại buổi tiếp xúc, đại điện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, nội dung dự kiến của Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Khánh Hải đã kiến nghị các vấn đề như: Cần quan tâm hơn đến chế độ của lực lượng tổ bảo vệ khu phố; có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực Công viên biển Ninh Chử; sớm mở rộng đường và hỗ trợ đèn thắp sáng trên tuyến đường 704 hướng đi Hộ Hải; quan tâm đến chế độ bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn...

Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải).

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và địa phương trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời cử tri trong đợt tiếp xúc sau.