Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Ngày 13/6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về đề xuất dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải), thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) và thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn), tỉnh Ninh Thuận”.

Tại buổi làm việc, đoàn đã thảo luận, trao đổi về đề xuất dự án, chính sách nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công Phần Lan, các yêu cầu và kế hoạch hành động tiếp theo đối với dự án. Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các thị trấn nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị tại các thị trấn: Khánh Hải, Phước Dân, Tân Sơn thông qua việc xây dựng các công trình thoát và xử lý nước thải từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hệ thống thoát nước giai đoạn từ 2025-2030. Dự kiến quy mô đầu tư với 2 trạm bơm nước thải công suất 5.000 m3/ngày đêm tại thị trấn Phước Dân, Khánh Hải và trạm bơm nước thải 2.000m3/ngày đêm tại thị trấn Tân Sơn. Bên cạnh đó đầu tư 17 trạm bơm tăng áp và hệ thống tuyến ống thu gom và đấu nối tại các địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 1.300 tỷ đồng (50.399.036 EURO); trong đó: Nguồn vốn vay từ Chương trình Tín dụng đầu tư công (PIF) của Chính phủ Phần Lan 749,531 tỷ đồng (29.062.866 EURO, chiếm 57,67% tổng vốn đầu tư) và nguồn vốn đối ứng 550,259 tỷ đồng (chiếm 42,33%).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận đánh giá cao nội dung kế hoạch, đề xuất của tỉnh đối với dự án, chủ động các thủ tục hồ sơ đầy đủ, cụ thể, rõ ràng; trong thời gian tới đoàn sẽ cùng tỉnh hoàn thiện các nội dung tiếp theo để sớm phê duyệt, triển khai dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ vui mừng khi được sự quan tâm hỗ trợ của đoàn; đồng thời cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đúng mục tiêu, nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị tại các thị trấn; bố trí đủ vốn và chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp cùng chủ đầu tư đẩy nhanh thủ tục trình, duyệt đề xuất chủ trương đầu tư phía Việt Nam để đảm bảo kế hoạch triển khai thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình Tín dụng đầu tư công (PIF) của Chính phủ Phần Lan đã được chấp thuận; huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án đúng tiến độ theo cam kết.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đi khảo sát thực địa vùng dự án tại thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn).

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng đoàn đi khảo sát thực địa vùng dự án, địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Tân Sơn. Buổi chiều đoàn tiếp tục đi khảo sát thực tế tại khu vực thực hiện dự án thuộc thị trấn Khánh Hải và thị trấn Phước Dân.