Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại xã An Hải

Ngày 12/6, Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 10) đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Hải (Ninh Phước).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần trước. Cử tri xã An Hải kiến nghị một số vấn đề về tình trạng người dân vứt rác xuống hệ thống kênh mương làm tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ các mô hình sinh kế cho các hộ nghèo để vươn lên ổn định cuộc sống; rà soát lại hiện trạng đất để cấp sổ đỏ cho người dân; việc khảo sát hệ thống điện đã lâu nhưng chưa được đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã An Hải (Ninh Phước).

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và địa phương trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời trong đợt tiếp xúc cử tri lần sau.