Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ninh Phước

Ngày 11/6, đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc cử tri xã Phước Hải và thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15.

Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc cử tri xã Phước Hải (Ninh Phước). Ảnh: A.Thi

Cử tri xã Phước Hải kiến nghị một số nội dung: Tình trạng thiếu lưới điện phục vụ sản xuất và hệ thống kênh mương cấp 2 tại thôn Thành Tín và thôn Hoà Thủy; đoạn sông Lu tại thôn Thành Tín chưa có mương tiêu nước nên thường bị ngập úng vào mùa mưa lũ; thiếu cầu dân sinh đoạn đường 710 nối dài; hỗ trợ diện tích đất sản xuất theo Nghị định số 35/2015 ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; cần di dời các đường điện không đảm bảo an toàn; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở khu vực sông Lu.

Cử tri thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tham gia kiến nghị. Ảnh: A.Thi

Cử tri thị trấn Phước Dân kiến nghị các vấn đề: Tình trạng trụ điện xuống cấp và quá tải đường điện ở khu phố 10; đầu tư đường giao thông nối dài ở khu phố 13; cần duy tu hệ thống thoát nước và mở rộng các đường vào chợ Phú Quý; tăng cường quản lý các bãi giữ xe và kiểm soát ban quản lý chợ tránh thất thoát nguồn thu cho nhà nước; khó khăn điều tiết nước do kênh mương hóa nội đồng cấp 2, 3 xuống cấp; tình trạng lấn chiếm sản xuất trên bờ đê và lòng mương sông Lu và sông Quao; cần quy hoạch và quản lý nguyên liệu đất sét để duy trì và phát triển làng gốm Bàu Trúc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và địa phương trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu tiếp thu chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc sau.

* Cùng ngày, Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 10) đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Sơn và Phước Thuận (Ninh Phước).

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phước Sơn (Ninh Phước). Ảnh: T.Mạnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Sơn kiến nghị một số vấn đề như đầu tư hệ thống mương thoát nước tuyến đường 708; sớm đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân ở thôn Ninh Quý 2; đầu tư bê tông đường giao thông nội thôn, nội đồng tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản; kịp thời chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn… Cử tri xã Phước Thuận kiến nghị một số vấn đề như: Trạm bơm Phước Khánh dừng hoạt động đã lâu sớm có phương án xử lý, đấu giá tránh láng phí tài sản nhà nước; việc ngừng kích hoạt bảo hiểm y tế theo Nghị định 75 hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số gây khó khăn cho người dân khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; các cơ sở y tế gây khó khăn cho bệnh nhân trong việc chuyển viện, chuyển tuyến; quan tâm đầu tư bê tông hóa một số đường giao thông nội đồng…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thuận (Ninh Phước).Ảnh: T.Mạnh

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và địa phương trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tổng hợp và chuyển đến ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời trong đợt tiếp xúc cử tri lần sau.