Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hành Rạc 2

Ngày 11/6, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình (Bác Ái).

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Chi bộ thôn Hành Rạc 2 tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Huyện ủy Bác Ái, Đảng ủy xã Phước Bình trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình.

Bên cạnh đó, Chi bộ cần năng động, sáng tạo, đề ra các Nghị quyết chuyên đề nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn, góp phần cùng Đảng ủy xã Phước Bình lãnh đạo có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả mô hình “Mỗi đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo”; nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình...