Hội nghị về các Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi hành Luật Đất đai

Ngày 11/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất và Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất được xây dựng gồm 3 chương, 32 điều. Nghị định quy định chi tiết về phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp đặc biệt; quy định chi tiết về bồi thường đất ở, đất khác trong thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; bố trí kinh phí và chi trả bồi thường, hỗ trợ, TĐC…

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự họp tại điểm cầu Ninh Thuận.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm 10 chương và 114 điều, hướng dẫn thi hành 53 nội dung của Luật Đất đai. Dự thảo quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguồn thu tài chính và các khoản chi hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất; giao UBND cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp của Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo các Nghị định. Trong đó, tập trung vào nội dung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như: về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; quy định chi tiết lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; các dự án đầu tư có hoạt động lấn biển; theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài nguyên-Môi trường rà soát, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị; chỉnh sửa bảo đảm chi tiết, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất với Luật Đất đai năm 2024, cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển hệ thống pháp luật về đất đai; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương để hoàn thiện nghị định trình Chính phủ.