Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra sự cố vỡ đập dâng trên Sông Lu 2

Ngày 10/6, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sự cố vỡ đập dâng trên Sông Lu 2, đoạn đập dâng Tuấn Tú tại lý trình K8+366,0m thuộc xã An Hải (Ninh Phước).

Tại nơi kiểm tra sau khi nghe báo cáo về sự cố vỡ đập dâng trên Sông Lu 2 và công tác khắc phục sự cố vỡ đập tạm thời để lấy nước phục vụ người dân sản xuất trong vụ hè thu và lấy nước vào bể hút của Trạm bơm phục vụ khu tưới rau an toàn tập trung của xã An Hải; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tính toán phương án tư vấn, thiết kế, đánh giá toàn diện để đập dâng trên Sông Lu 2 đảm bảo tính an toàn trong quá trình xây dựng và tích nước sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động; tính toán phương án dự trù kinh phí để trình UBND tỉnh phê duyệt sớm triển khai xây dựng công trình đập dâng trên Sông Lu 2 để sớm tích nước phục vụ sản xuất của người dân và lấy nước vào bể hút Trạm bơm phục vụ khu tưới rau an toàn tập trung của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sự cố vỡ đập trên Sông Lu 2, xã An Hải (Ninh Phước).