UBND tỉnh họp xử lý các vướng mắc Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp

Ngày 28/5, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý các vướng mắc Khu Công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Công Thương và Ban Quản lý các KCN đã báo cáo và đề xuất hướng xử lý vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, hạ tầng trong cụm công nghiệp (CCN) Quảng Sơn, Khu công nghiệp Thành Hải và các vấn đề có liên quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 CCN Quảng Sơn và Tháp Chàm đã hoàn thiện hạ tầng, 3 CCN đang quá trình đầu tư. Hiện có 2 nhà đầu tư đăng ký vào CCN Quảng Sơn, nhưng do chưa có giá thuê đất nên doanh nghiệp vẫn đang chờ; hạ tầng cần tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện nhằm thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Đối với KCN Thành Hải đang gặp vướng mắc trong công tác chuyển đổi sử dụng đất, cần nâng cấp hạ tầng, nhất là khu xử lý nước thải.

 

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua một số vướng mắc về tình hình đầu tư tại các khu, cụm CN, tỉnh đã làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại các KCN, CCN.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công triển khai hoàn thiện hạ tầng KCN Thành Hải; chủ động phối hợp với địa phương hoàn thành chặt chẽ các hồ sơ thủ tục pháp lý đất đai; đề nghị chuyển đổi đất lúa KCN Thành Hải. Các ngành, địa phương xây dựng quy chế, bộ máy quản lý vận hành CCN, thống nhất đầu mối quản lý, tiếp nhận hồ sơ, xử lý giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; sớm định giá hạ tầng, quyết toán các công trình đầu tư để xác định giá cho thuê đất; quan tâm bố trí vốn sửa chữa, duy tu các hạ tầng, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện hạ tầng, bố trí cho doanh nghiệp thuê sử dụng đất, phát huy hiệu quả đầu tư các KCN, CCN.