Họp Tổ chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/5, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị chủ trì cuộc họp Tổ chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Dự họp có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các thành viên Tổ chuyên đề xây dựng Đảng.

Tại cuộc họp, Tổ chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đã thông qua dự thảo Kế hoạch Tổ xây dựng báo cáo chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua báo cáo việc xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2025-2030 (phần chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị); đồng thời, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo kế hoạch, báo cáo và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Tổ chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch Tổ xây dựng báo cáo chuyên đề xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; đề nghị các thành viên trong tổ thực hiện tốt công tác báo cáo hằng tháng; nghiên cứu toàn diện các văn kiện đại hội, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực để rà soát, điều chỉnh dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chất lượng về nội dung, cấu trúc, độ dài, có chiều sâu, đề cập đến những vấn đề mới, những tác động trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cả nhiệm kỳ. Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thành viên của tổ rà soát, chắt lọc những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 30 năm qua để đưa vào từng phần của báo cáo; tham mưu tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để lấy ý kiến các chuyên gia, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các địa phương để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện việc xây dựng chủ đề và phương châm của đại hội. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu để thống nhất, triển khai nhiệm vụ của tổ đạt hiệu quả.