Khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng tổ chức sự kiện”

Ngày 27/5, Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Kỹ năng tổ chức sự kiện" với sự tham gia của 77 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các sở, ban, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 ngày, các học viên được phổ biến, truyền đạt các nội dung liên quan đến: Khái niệm và tổ chức sự kiện; kỹ năng của những người tham gia tổ chức sự kiện; lập kế hoạch tổ chức sự kiện; viết chương trình kịch bản tổ chức sự kiện; tổ chức điều hành sự kiện. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm làm tốt công tác tổ chức các sự kiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các học viên tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng tổ chức sự kiện”.