Trường THPT Chu Văn An: Tổng kết năm học 2023-2024

Ngày 25/5, Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức Lễ tổng kết năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã đoàn kết, chủ động và linh hoạt để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học đề ra. Trong đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm; tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích cực, phát huy năng lực HS; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục.

Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng các HS có đạt thành tích cao trong học tập.

Kết thúc năm học, toàn trường có 63,39% HS xếp loại học tập khá, giỏi; 97,18% HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 1 HS đạt giải Khuyến khích HS cấp quốc gia; 15 HS đoạt giải HS giỏi cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khác.

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích trong năm học 2023 – 2024.