Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha giai đoạn 2021-2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án du lịch (DL) sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha giai đoạn 2021-2030. Tổng vốn đầu tư để phát triển đề án 712 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn và phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, gắn với bản sắc văn hóa dân tộc thông qua phát triển DL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha để góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, gắn với tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha giai đoạn 2021-2030; làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển DL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật.

Theo đề án các sản phẩm DL, gồm: Các loại hình DL sinh thái, DL nghỉ dưỡng, DL chăm sóc sức khỏe, DL khám phá thiên nhiên, DL Hội nghị hội thảo. Các sản phẩm DL gồm: DL lưu trú kết hợp vui chơi, giải trí tổng hợp: Tổ chức các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với hệ thống phòng nghỉ liên kết và biệt lập mang kiến trúc truyền thống địa phương kết hợp với hiện đại; các nhà nghỉ sinh thái tách biệt bố trí dưới tán rừng, trên cây, trên vách đá; các đơn vị kinh doanh DL sinh thái trong lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha kết hợp với các đơn vị kinh doanh quản lý DL trên địa bàn huyện Ninh Sơn để khai thác các sản phẩm DL như: Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng kết hợp với các dịch vụ vui chơi, giải trí tại lòng suối, lòng hồ lớn, sản phẩm DL cộng đồng theo các mô hình homestay. Xây dựng khu vực dịch vụ nhằm tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo triển lãm tổ chức sự kiện cho các đơn vị có nhu cầu; xây dựng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như khu vực Spa, tháp thiền, khu vực yoga; xây dựng các tuyến đường đi bộ tập thể dục; tổ chức các dịch vụ nhà hàng ăn uống, ẩm thực, giải trí, mua sắm các sản phẩm của địa phương phục vụ du khách; tổ chức các tuyến dã ngoại leo núi, khám phá thiên nhiên.

Các điểm DL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gồm: Điểm DL sinh thái số 1 khu vực Miếu ông Cọp; điểm DL sinh thái số 2 Khu vực Chốt bảo vệ rừng hầm; điểm DL sinh thái số 3 Khu vực nhà Ga xe lửa; điểm DL sinh thái số 4 Khu vực suối Sakai; điểm DL sinh thái phố 5 Khu vực suối Tầm Ngân; điểm DL sinh thái số 6, 7 Khu vực cung đèo Đoạn Mục.

Các tuyển DL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gồm: Tuyến DL số 1 Miếu ông Cọp-Chốt bảo vệ rừng Hầm 3; tuyến DL số 2 Miếu ông Cọp-Sông Pha; Tuyến DL số 3 Nhà Ga xe lửa-Miếu ông Cọp; Tuyến DL số 4-Miếu ông Cọp-suối Tầm Ngân; Tuyến DL số 5-Giáo xứ Tầm Ngân-Chốt bảo vệ rừng Hầm 3.