Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 được sử dụng từ năm học 2024-2025

Ngày 8/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025.

Theo đó, danh mục SGK lớp 5 được sử dụng từ năm 2024 - 2025 gồm 25 đầu mục SGK của các môn học, hoạt động giáo dục: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Công nghệ.

Danh mục SGK lớp 9 có 39 đầu mục SGK của các môn học, hoạt động giáo dục: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Tiếng Anh.

Học sinh tìm hiểu về sách giáo khoa tại Nhà sách Fahasa trong siêu thị Winmart (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Khối lớp 12 có 49 đầu mục SGK của các môn học, hoạt động giáo dục: Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các SGK này chủ yếu thuộc 3 bộ “Cánh diều”, “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”. Riêng sách Tiếng Anh có sự tham gia của nhiều đơn vị khác. Đây là các SGK mới của các nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về quyết định lựa chọn SGK theo quy định; tổng hợp số lượng các đầu SGK, đăng ký với các nhà xuất bản để cung ứng cho học sinh trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.