Giải ngân 1,3 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương

Ngày 14/5, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tiến hành giải ngân 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 20 hộ dân là thành viên Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, xã An Hải tham gia dự án “Trồng măng tây xanh”. Trong đó, có 8 hộ vay 80 triệu đồng, 6 hộ vay 60 triệu đồng và 6 hộ vay 50 triệu đồng. Thời hạn cho vay của dự án là 24 tháng.

Từ số vốn này, các hộ có thêm kinh phí để đầu tư cải tạo diện tích măng tây xanh lâu năm và mở rộng trồng mới thêm diện tích canh tác. Đồng thời, cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và thực hiện tốt nghĩa vụ trả gốc, lãi đúng quy định. Được biết, đây là dự án có số vốn giải ngân lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

 

Giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho các hộ vay vốn.